Michael Oscarsson Datakonsult

MICHAEL OSCARSSON DATAKONSULT

Michael Oscarsson

Kontakt

Linkedin

Michael Oscarsson
Fridhemsgatan 10
112 40 Stockholm
Sweden
+46 708 54 01 21

CV

Konsult inom IT sedan 1984

Roller, produkter/system och kunder

 • Test och kvalitetsansvarig i flera projekt
 • Ansvarig för automatiserad testning
 • Programmerare i flera projekt med olika tekniska plattformar
 • Teknisk projektledare på Ericsson och systemarkitekt på AstraZeneca
 • Configuration Manager för mjuk- och hårdvara på Ericsson och Bombardier

Projektledning och arbetsmetodik

 • SCRUM, RUP, Agile, Lean, PROPS, PPS, Riskanalys

Test

 • Testmetodik
 • Automatiserad test
 • Lasttestning av webapplikationer
 • Prestandatest
 • Databasoptimering
 • Jenkins testautomatisering

Programspråk

 • Java, Scala, Perl, Ruby, Groovy, Python, Shellscript, C, C++,  HTML, CSS, PL/SQL, Pascal, Basic, Cobol, Fortran, Mimer PG.

Arbetsområden

 • Programmering
 • Testautomatisering
 • Configuration management

Utbildning

 • Ekonomutbildning, Handelshögskolan Göteborg
 • Programmering, Statskonsult

Anställningar   

 • Egen verksamhet sedan 1995
 • Enator AB, anställd 1987-1995
 • Programator AB, anställd 1984 - 1987

Sammanfattning

Genom sitt kunnande och professionella arbetssätt är Michael en stor tillgång i de uppdrag han medverkar i. Förutom sin tekniska kompetens tillför Michael också arbetsglädje till de människor som arbetar ihop med honom.

Michael har arbetat med många olika roller inom systemutveckling. Han blev tidigt inblandad i kvalitet och test av olika system och det har följt med hela karriären.

Kurser och certifikat

 • Programmeringskurser C, C++, Java
 • Metodkurser Rational Unified Process
 • PROPS-kurser på Ericsson
 • Databasadministratörskurser Sybase

Språk

 • Svenska - modersmål
 • Engelska – flytande
 • Franska - enklare konversation

Databaser

 • MySQL, SQL Server, Oracle, DB2, Sybase. Mimer, IMAGE

Verktyg

 • IntelliJ, SoapUI, Chef, Knife, Maven, Sahi, Sikuli, Jenkins, Subversion, Eclipse, GIT, Gridengine, JIRA, TOAD, SQL Developer, Cruise Control, Enterprise Architect, StarTeam, ClearQuest, ClearCase, CM Synergy, Change Synergy, DOORS, Visual Studio, PowerBuilder, CORBA, Mercury Test director, Purify, Visual SourceSafe, CVS, Powerhouse, MIMER/SD, S-Designor, Oracle Developer 2000..

Systemmiljö

 • Linux, Unix, Windows, VAX VMS, Digital PDP-11, VM/CMS, HP 3000
 

Arbetsplatser/Uppdrag

2013-05 –Signicat
Test automation engineer. BankId, e-legitimation, säker signering. Testautomatisering, stress testing, load balancing av webapplikation. Windows, Linux, Java, Scala, Sikuli, Sahi, Shellscript, Powershell, Apache-Tomcat, SoapUI, XMing, Putty, Chef, Maven, Knife, Subversion, tmux

2011-12 – 2013-01 Ericsson
Tools Coordinator och designer. WCDMA. Systemdesign, programmering, testautomatisering. RSARTE, Jenkins, Ruby, Yaml, Groovy, Perl, Python, HTML, CSS, XML, Bourne shell, GIT, Clearcase, Gridengine, Linux, moshell, JIRA.

2011-01 – 2011-12 Vizrt
Test, programmering, support, konfigurering. Media Asset Management, Linux, Perl, Javascript, HTML, Oracle, DB2, SoapUI, JIRA, Subversion.

2009-06 – 2010-12 AstraZeneca
Systemarkitekt. Programmering, load testing. Webapplikation för bioinformatikforskare. ETL, dataextraktion, text mining. Perl, Javascript, Java, Java Server Faces, Java ICEfaces, Ajax, HTML, CSS, Apache, Maven, Cruise Control, Oracle, StarTeam, Pipeline Pilot.

2008-07 – 2009-05 Bombardier Transportation
Projekt-CM. Dokumenthantering, Perl och shellscriptprogrammering. CCB-arbete, Krav-, baseline- och release-hantering. CM Synergy, Change Synergy, DOORS, Unix, Windows.

2007-01 – 2008-06 Ericsson Site Products
Projekt-CM. Dokumenthantering, Perl och shellscriptprogrammering. CCB-arbete, Krav-, Baseline- och release-hantering. PRIM, GASK, Unix, Windows, ClearCase.

2006-07 - 2006-12 Ericsson AB
Design och test av releasehantering av OSE programvara. Perl, Clearcase, Unix, Cello Platform

2005-07 – 2006-06 Ericsson AB/IBM
Programmering. ClearQuest, Perl. Performance test. Automatiserad test. Java, HTML, XML, WebSphere, LDAP, SQL Server, ClearCase. Felrapporteringssystem

2004-06 – 2005-06 Ericsson Mobile Platforms
Projekt-CM. Ändringshantering av programvara inom mobiltelefoni. Perl, CCB-, baseline- och release-hantering. PRIM, GASK, Unix, Windows, ClearCase

2003-12 – 2004-05 Extenda AB
Test av ICA’s kassasystem. Windows, Linux, MySQL, Mercury Test Director, DOORS kravhantering

2003-02 - 2003-11 Ericsson Mobile Platforms
Programmering stödverktyg för versionshantering, CME2. Perl, Java. Automatiserad test. Förvaltning, support. ClearCase. Corba, HTML, SQL Server. Windows-miljö.

1999-08 – 2002-12 Ericsson PAC
Systemdesign, kvalitetsansvarig, programmering, testautomatisering, teknisk projektledning. Ericsson ClearCase, AGDA. Unix, Perl, C, C++, Java, ClearCase, VM/CMS.

1999-02 - 1999-07 SAS-Data
Programmering. Test. Konvertering av finansiell data till Oracle Applications. Oracle procedures, PL/SQL och Unix shellscript.

1998-07 – 1999-01 RSV
Systemering, test. Kronofogdemyndighetens system för exekutiv försäljning. Dokumenthantering. Windows, Lotus Notes, HP-UX, Visual Basic, C, Unix shellscript, Oracle, Tuxedo, Fill-In/JetForm.

1998-01 – 1998-06 Tele2
Programmering, test. Filöverföring mellan AXE/Nokia telefon-växlar och billingsystem i Unix-miljö. Windows NT/HP Unix. Microsoft Developer Studio, Visual C++, Microsoft VisualSourceSafe, Oracle Pro*C/C++, RougeWave Tools.h++, Oracle, Lotus Notes, FTAM och Unix shellscript.

1997-07 - 1997-12 Telia AB
Programmering, test. Order Entry system. Web-applikation med Oracle som utvecklingsverktyg. Stored procedures och Oracle pipes. Windows NT. Visio grafisk systemering.

 1996-09 – 1997-06 Ericsson Utvecklings AB
Systemering, programmering, test. Stödsystem för signalhantering i AXE. C, Java, Powerbuilder, Sybase, S-Designor, Sybase Open Server, Unix shellscript.

1996-04 – 1996-08 LM Ericsson Data AB
Test och verifikation av programvara. Projektledare. Ansvarig för kompetensöverföring till förvaltningsorganisation samt funktionstillägg. C, Sybase, Sun Solaris, Xview.

1996-01 – 1996-03 Ericsson Utvecklings AB
Ansvarig för kompetensöverföring från utvecklingsprojekt till förvaltningsorganisation. Stödsystem för felrättning i AXE-programvara. Ansvarig för signalhantering i AXE-system.

1994-10 – 1996-01 Ericsson Telecom
Systemering, programmering, test. Stödsystem för felrättning av AXE-programvara. Delprojektledare dokumentation. C, Sybase, CVS, Purify, Sun Unix, OpenWindows, XView

1993-10 – 1994-09 Ellemtel AB
Programmering, test. Byggstöd till AXE. Sun, OpenWindows, CVS, Unix shellscript

1993-06 – 1993-09 FUJI
Utredning angående systeminköp av PC-nätverk

1993-01 – 1993-05 Thorn EMI Hyr-TV
Systemdesign av leveransplaneringssystem. Informationsinsamling, sammanställning, analys och rekommendation av totalleverantör.

1990-01 – 1992-12 SAS Taxfree
Systemering, programmering, test. SAS Taxfree-system. Ansvarig för order/lager, försäljningskampanjer, kontokortstransaktioner i Nixdorf Targon-miljö, Unix, DDB4, SQL, Cobol.

1988-06 – 1989-12 Televerket
Systemering, programmering, test. System för företagsförsäljning. Delansvarig för kvalitet och integrationstest. VAX VMS, Mimer SD.

1987-08 – 1988-06 NK
Systemering, programmering, test. Backofficesystem Basic, IBM PC, LAN, MS-DOS.

1986-08 – 1987-07 Securitas
Systemering, programmering, test. Larmhanteringssystem. Digital PDP-11, Pascal.

1986-04 – 1986-07 Finansor
Systemering, programmering, test. Rapporthantering i leasingsystem. IBM PC, DataFlex, MS-DOS, Novell Netware.

1985-08 – 1986-03 Securitas
Programmering, Test. Larmhanteringssystem. Ändring av escape-sekvenser för skärmadressering Digital PDP-11, Fortran.

1984-11 – 1985-07 Birka Line
Programmering, Test. Bokningssystem. Konvertering av databas samt ändringar i bokningssystem. HP-3000, Cobol, Image, VPLUS.

1984-08 – 1984-10 Ericsson
Programmering. Lönesystem HP-3000, 4GL.

1984-06 – 1984-07 Hewlett-Packard
Översättning av bildskärmstexter. HP-3000.